ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ಸಾಂಸ್ಕೖತಿಕ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮಗಳು - 2023

Item Name

16.10.23 ಸೋಮವಾರ

ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ ವೇದಿಕೆ, ಗಾಂಧಿಮೈದಾನ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಸಂಜೆ 6.00ಕೆ

- ಕಲಾಕಾವ್ಯ ನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ - ವಿದುಷಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಕಪಿಲ್ ಮತ್ತು ತಂಡ - ನೖತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ

- ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಂಡ ಮದೆನಾಡು - ಶಿವಚರಿತ್ರಾಮೖತ ನೖತ್ಯ ರೂಪಕ

- ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ನೖತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ - ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ನೖತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ

- ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡ್ರಮ್ ದೇವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಿAದ ವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ -

Pooja and Inuaguration

ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕಲಾಕಾವ್ಯ ನೖತ್ಯಶಾಲೆಯಿಂದ - ನೖತ್ಯವೈವಿಧ್ಯ

ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಂಡ ಮದೆನಾಡು - ಶಿವಚರಿತ್ರಾಮೖತ ನೖತ್ಯ ರೂಪಕ

ಡ್ರಮ್ ದೇವಾ ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ


Other Days Programme