ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಸ್ವರ್ಗವೇ ಧರೆಗೆ

Madikeri Dasara Programs - 2013
4
4
4
Chowdeshwari Balaka Baktha Mandali ,
"Gajananinda Gajasurna Vadhe "
1st Prize Winner Mantapa
Shree Kanchi Kaamakshi Mantapa,
"Shree Krishnana Mahime "
2nd Prize Winner Mantapa
Shree Kote Maariyamma, Pension Line ,
"Shivaninda Thripuraasurara Vadhe"
3d Prize Winner Mantapa
Click Here for more Mantapa Photos...
Date: 14.10.2013 Monday
 • Sugama Sngeetha: Shenasangama Artists, Madikeri.
 • Navadurgi Nritya Vybava: By Sowraba Performing Arts Center Charitable Trust, with the Direction of Vidushi Shree Vidya Muralidar.
 • Skating Dance: From Kodagu District Skating Association.
 • Dollu Kunitha: Shree Beerasiddeswra Janapada Team, Belagavi. (In Association with Kodagu District Aids Prevention Division )
Click Here for more Details...
Date: 11.10.2013 Friday Date:12.10.2013 Saturday Date: 13.10.2013 Sunday
Time: Evening 6.30pm
Place: Kalasambrama,Gandhimaidan, Madikeri.

Click Here for more Details...
Yuva Dasara
Time: Evening 6.30pm
Place: Kalasambrama,Gandhimaidan, Madikeri.


Click Here for more Details...
Time: Evening 6.30pm
Place: Kalasambrama, Gandhimaidan, Madikeri.

Click Here for more Details...

Makkala and Mahila Dasara - 2013

Click Here
for more Details..

Kavigosthi - 2013

Click Here
for more Details...
madikeri dasara 2013, dasara event 2013
About Dasara
Madikeri Dasara plays a very vital role in the history of Karnataka state. The festival has its unique significance and own popularity. Dasara festival is neither interfered by political power, nor influenced by government bodies Irrespective of the caste, creed and religion, this festival is celebrated all over the world without any racial discrimination. Hence the name JANOTHSAVA.
Like Madikeri Dasara in Facebook
Dasara Events - 2013

 • Oct
  05
  Grand Opening
  Cultural Programmes will be held at Gandhi Maidan, Madikeri on all the 9 Days of Dasara Festival
  Karagatam,Bakthi Sinchana, Diversity in Dance, Music


 • Oct
  06
  Integration of Dance Forms 'Punyakoti' & ‘Mohini Basmasura, Lambani Dance, Cultural Diversity, Mime Show, Ooruti Koot Aat

 • Oct
  07
  Bondness of Musical Night, Kolata and Cultural Diversity, Bava Sangama, Bavapushpa
  read moremadikeri dasara

 • Oct
  08
  Ganalahari, Integration of Dance Forms-Madagaja Kechava, Cultural Diversity, Deshabakthi Gayana, Kaveri Darshana Integration of Dance Forms and Karaga Dance

 • Oct
  09
  Jeevana Mathu Hasyada Kurithu Vyakayna, Sugama Sangeetha
 • Oct
  10
  Makkala Dasara, Different Programmes for Children
  Speaking Puppet, Aapurwa Magic Show, Mahishamardini Yaksha Nrithya
 • Oct
  11
  Mahila Dasara,
  Kithalemane Kaveri, Dance Regarding the Indian Culture, Cultural Diversity
 • Oct
  12
  Yuva Dasara - By Team 99

 • Oct
  13
  Flute Music, Shivathandava - Ganapathi Vybava Dance Show, Dheme Dheerana Milana, Kodava Songs, Diversity in Danc

 • Oct
  14
  Sugama Sngeetha, Navadurgi Nritya Vybava, Skating Dance, Dollu Kunitha


Quick Contact

Working President - K M Ganesh : 9448384010
General Secretary - P G Manjunath : 9449092442

Treasurer - Chummi Devaiah : 9448899567
Cultural Committee : Anil H T - 9844060174
Sports Committee : Manu Manjunatha - 9449169863
Decoration Committee : Hareesh B M - 9986602250
Kavigosti : Shashi Somaiah - 9448504960
Dashamantapa President :Vinod V S - 9008180005
onecoorg.com, madikeri dasara 2013
madikeri dasara, onecoorg.com